Υπηρεσίες

Ο Α.Σ.  Επισκοπής δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών :
  • Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων Αγροτών (επιδοτήσεων)
  • Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών
  • Δηλώσεις αμπελοκαλλιέργειας
  • Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
  • Φορολογικές δηλώσεις αγροτών
  • Ετήσιες δηλώσεις ΕΛΓΑ
  • Έκδοση παραστατικών για δανειοδότηση
  • Συμπλήρωση αιτήσεων εξισωτικής αποζημίωσης (ορεινά)
Ο Α.Σ. Επισκοπής είναι πιστοποιημένος φορέας Α από το 2014 και ενεργοποιεί αιτήσεις περί των 8.000 αγροτών.
 
Δραστηριότητες στον τομέα παραγωγής και μεταποίησης :
Ο Α.Σ. Επισκοπής διαθέτει ιδιόκτητα κτήρια συνολικού εμβαδού 2000μ και στεγάζουν :
  • Το σύγχρονο ελαιουργείο του Α.Σ. Επισκοπής με 3 σειρές παραλαβής κοινού σωρού και μεμονωμένης άλεσης
  • Το ελαιουργείο παράγει ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης
Παραλαβή οινοσταφύλων σε ιδιόκτητους χώρους μας, χώροι με ελαιοδεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου, χώροι γραφείων και αίθουσες συνεδριάσεων 200τ.μ. κλπ
Υπηρεσίες zoom photo