Τελευταία Άρθρα

Αγροτικός Συνεταιρισμός

Ο αγροτικός συνεταιρισμός Επισκοπής συστάθηκε το 1938. Δραστηριοποιείται στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.  Διαθέτει κτήρια όπου στεγάζονται και λειτουργούν γραφεία, αποθήκες αγροτικών προϊόντων, μονάδα παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοτριβείο), ψυκτικοί θάλαμοι και δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου και χώροι παραλαβής οινοστάφυλων. Προσφέρει υπηρεσίες προς τα μέλη του και προς τρίτους και δραστηριοποιείται στη διάθεση έτοιμων προϊόντων αλλά και γεωργικών εφοδίων. Από το Μάρτιο του 2011, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έγινε αυτόνομος πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός.