Νέα

Το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνθήκες οικονομικών και φορολογικών επιβαρύνσεων.
Από την άλλη, αναδεικνύονται σημαντικές ευκαιρίες για την πρόσβαση των αγροτών στις χρηματοδοτήσεις μέσα από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (πακέτο Juncker κ.λ.π.).
Οι κατάλληλες επενδύσεις στο στάδιο παραγωγής και επεξεργασίας μπορούν να δώσουν αποτελέσματα όσον αφορά την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα για τον παραγωγό, καλύτερη πρόσβαση στις αγορές.
Για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών αλλά και η συμμετοχή του κάθε ενεργού αγρότη στην προσπάθεια που καταβάλετε δίνοντας το παρόν συνεργαζόμενος είτε με ομάδες παραγωγών είτε με αγροτικούς συνεταιρισμούς με στόχο να αναδειχθούν όλα τα παραπάνω αφήνοντας πίσω τα κακά παραδείγματα και πρακτικές του παρελθόντος.
Η παρουσία μεμονωμένων παραγωγών και μικρών αγροτικών συνεταιρισμών στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον δεν έχει μέλλον.