Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021

Πρόσκληση Νο 9
Τεχνικά Δελτία