Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Bii3 «ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ/ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 ΚΑΙ 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021

κατεβασε αρχειο