Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής
 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής και σε εφαρμογή της με αριθμό Νο 84/30-10-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλα τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής σε τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 10η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Απολογισμός χρήσης 2020
  2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2020
  3. Απαλλαγή των Μελών και ελεγκτών του Παρόντος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον Έλεγχο Οικονομικής Χρήσης 2021
  5. Τροποποίηση καταστατικού
  6. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού και του κανονισμού λειτουργίας
  7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
  8. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
  9. Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.
 
          Δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη Εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
          Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού (Διοικητικό ,Εποπτικό Συμβούλιο), οι υποψήφιοι  θα πρέπει μέχρι της 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2 μεσημβρινή να καταθέσουν αίτηση υποβολής υποψηφιότηταςσύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που σας κοινοποιούμε μαζί με την πρόσκληση. (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΟΤΙΚΟΥ)
         Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η επαναληπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα, ήτοι την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.          
          Οι αιτήσεις εγγραφής και πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματέα κ. Μανουσάκη Μαρία στο τηλέφωνο 6937880491.
          Όσοι προσέλθουν θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες διατάξεις λόγω Covid – 19.
 
 
                                                                                                  Ο πρόεδρος του Α.Σ. Επισκοπής
                                                                                                        Κυπριωτάκης Ιωάννης