Νέα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
     O Α.Σ. Επισκοπής ενημερώνει τους παραγωγούς της περιοχής ότι το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017, αρχίζει την παραλαβή λευκών οινοσταφύλων.
     Οι τιμές στις οποίες θα παραλαμβάνει είναι 0,25 €
     Παρακαλείστε τα οινοστάφυλα να προσκομίζονται σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) την ίδια μέρα της κοπής τους και απαρέγκλιτα να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
        α. Να έχουν τουλάχιστον 12 βαθμούς ωριμότητας.
        β. Να μην έχουν μυκητολογική προσβολή (σάπισμα) και ηλιοεγκαύματα.
 
     Η παραλαβή των οινοσταφύλων θα γίνεται από 8.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.
     Όλοι οι παραγωγοί που προσκομίζουν οινοστάφυλα στο Οινοποιείο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά την επικαιροποιημένη δήλωση  αμπελοκαλλιέργειας η οποία πρέπει να αναφέρει όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία του παραγωγού και τα χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων, που ο παραγωγός θα παραδώσει οινοστάφυλα.
     Οι παραγωγοί που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το Δελτίο Αποστολής προς αποφυγήν εκκρεμοτήτων και απόδοσης έπειτα του Φ.Π.Α.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810 771213.