Νέα

Από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για νέες άδειες οινάμπελων.
Άδειες για 6400 στρέμματα θα μοιρασθούν σε όλη την Χώρα.
Επιλέξιμες αιτήσεις θεωρούνται αυτές που ο παραγωγός διαθέτει αγροτεμάχιο έκτασης ίσο με την αίτηση.