Πρόγ/μμα ΟΕΦ

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2021»

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας ελιάς.
 
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας για την περίοδο 2018-2021, βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 611 και 615 του 2014.
 
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες  Δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής, το θεματικό αντικείμενο των οποίων κατανέμεται στους παρακάτω Τομείς :
 
Τομέας Β: Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας.
Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ελαιοκαλλιέργεια μέσω του εκσυγχρονισμού.
Τομέας Δ: Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.
Τομέας Ε: Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ιχνηλασιμότητας, ελέγχου και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
Τομέας ΣΤ: Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ.»

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦ ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615/2014 2018-2021
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΑΚΟΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

«Η ιστοσελίδα επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος των ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615/2014, περιόδου 2018-2021, δράσης Στii της ΟΕΦ ΑΣ Επισκοπής (Υ.Α ΥΠΑΑΤ 582/25076/30.03.18)  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και την Ελλάδα.)»
 
Πρόγ/μμα ΟΕΦ zoom photo