Άρθρα

Ανοδική πορεία παρατηρείτε στις τιμές ελαιολάδου extra παρθένου.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής καταγράφει εμπορική πράξη με εταιρεία εξωτερικού με μια πιθανή τιμή για τον παραγωγό τις επόμενες μέρες να υπερβαίνει το ποσό των 2,80 € που είναι σήμερα.